Make your own free website on Tripod.com
Google

אפשרויות הצטרפות

תמיד נשמח לקבל בברכה תגבורת של כלי קשת, ובפרט נגני ויולה, צ'לו וקונטרבס.
מרבית תפקידי כלי הנשיפה מאוישים, אולם מפעם לפעם עשוי להתפנות מקום בסקציה זו.

לא נערכות אודיציות רשמיות להצטרפות  לתזמורת, אולם נגנים המעונינים להצטרף צריכים להיות מסוגלים לתפקד בתזמורת, הן מבחינת רמת השליטה בכלי הנגינה והן מבחינת היכולת להשתלב בנגינה באנסמבל. הנגנים צריכים להיות בעלי יכולת טובה של "קריאה מן הדף".

חזרות

חזרות התזמורת נערכות מידי יום שני, בין השעות 19:30-22:00 באודיטוריום של אגף הנוער במוזיאון ישראל, ירושלים.

בכל שאלה או בקשה, כולל אפשרויות הצטרפות, ניתן לפנות אל:

מצא אותנו בפייסבוק
Facebookמרים אמיר


 טל': 02-641 57 96

 או: 054-486 12 39


או


דב רבינוביץ


 טל': 02-570 22 51

 אימייל: dovra_28@yahoo.com